Setev koruze na način kot so to opravljali naši dedje. Najprej je bilo potrebno pripravite seme za setev, nalüščiti koruzo, jo očistiti in pripraviti za setev.

Ko so njivo s konjsko vprego preorali so pobranali, žensko opravilo je bilo urediti njivo, potolči grude in očistiti vrati.

Nato je sledilo sejanje koruze s konjsko vprego, nakar se je ročno posejal fižol in posadile buče, seveda brez kmečke malice ni šlo, zobil, meso iz tünke, luk in seveda domoča rdečka.

Vse to se je potem okopavalo do kužühaja, seveda so fižol potrgali ga osušili in spravili, buče so strebili seme posušili, da so potem v zimi lahko pri mlinu – oljarni izdelovali bučno olje …

 

Loading